centre i mètode shen

Sent, pensa i actua des de la teva pròpia essència

Què és el centre SHEN?

El centre de Psicologia i Salut S.H.E.N és un espai de psicoteràpia, formació i assessorament, en intel·ligència i educació emocional i psiconutrició. Creat amb la finalitat de millorar el benestar i contribuir a la creació d’un món més feliç i humà.

La creació de centre neix de la necessitat de difondre i compartir els nostres coneixements sobre Psicologia, Intel·ligència Emocional, Psiconutrición i Psicologia de les organitzacions. Ens basem en una visió integrativa de l’ésser humà que permet aprofundir en els diferents processos de psicològics de la persona.

 

Què és el mètode SHEN?

El mètode S.H.E.N és un mètode de psicoteràpia, que té en compte les necessitats de la persona i del grup, en l’aquí i l’ara.

Permet dissenyar programes personalitzats, per a cada situació, escollint les eines que s’adaptin a cada moment.

Inspirat en els principis fonamentals d’orientacions Humanistes i Cognitives Conductuals i en els coneixements sobre Intel·ligència i Psicoeducació Emocional, Psiconutrició i la Cultura de la Mediació.

Treballem, tant a nivell individual com grupal i en diferents àmbits de la psicologia, com ara, l’àmbit educatiu, clínic, empresarial i organitzacional (públics i privats).

Que vol dir SHEN

Les sigles S.H.E.N, fan referència a quatre aspectes que estan sempre presents en el nostre treball formatiu i terapèutic:

sensació, harmonía, emoció i neceSsitat

Des d’aquests quatre aspectes es desenvolupen quatre capacitats inherents a la persona:

sentir, harmonitzar, emocionar i neceSsitar

Alhora, les sigles S.H.E.N es corresponen amb els valors que impregnen la nostra feina:

sensibilitat, humilitat, entusiasme i naturalitat

Contacta amb la teva psicòloga SheN

o també pots contactar amb nosaltres:

699 239 177

699 239 177

info@terapiashen.com