Hipnosi clínica

La Hipnosi facilita els canvis necessaris per millorar la teva salut física, emocional i psicològica

Què és la Hipnosi Eriksoniana? 

“És una capacitat humana universal i bàsica, que consisteix en la possibilitat de ser conscients dels continguts de la ment moment a moment” (M. Simón)

La Hipnosi Ericksoniana va ser creada per Milton Erickson, s’emmarca en un àmbit de psicoteràpia, s’aborda com a tractament per al psiquisme i ha de ser aplicada únicament i exclusivament per professionals de salut mental. Es crea un context de comunicació entre psicòleg i pacient, per facilitar als el pacient el funcionament mental dels processos inconscients.

L’inconscient és molt més intel·ligent que la ment conscient

En la ment inconscient s’emmagatzemen totes les experiències que anem tenint al llarg de la nostra vida, així com, dels aprenentatges extrets d’elles.

Part de les experiències i dels seus aprenentatges han quedat oblidats per complet, però, regeixen els nostres comportaments diaris d’una manera inconscient i automàtica.

La ment inconscient funciona a través del principi del plaer, de manera que reprimeix experiències doloroses i estableix defenses per evitar reviure-les. Si volem la col·laboració de la nostra ment necessitem que el canvi sigui fàcil i la Hipnosi permet i facilita aquest canvi.

La Hipnosi Ericksoniana ens permet aflorar, des de la ment inconscient, aquests comportaments automàtics i facilitar, de manera conscient, els canvis necessaris per millorar la nostra salut física, emocional i psicològica.

Postulats de la Hipnosi

  • Tots tenim en el nostre interior les capacitats naturals necessàries per superar dificultats i és tasca de l’psicoterapeuta el poder crear un context adequat perquè els clients puguin accedir a aquestes capacitats i a aquests recursos que abans no havien estat utilitzant.
  • Cada persona respon de manera diferent als estímuls de psicoterapeuta. El psicoterapeuta ha de descobrir les pautes individuals de cada client, les seves creences, conductes, exigències i característiques, per a utilitzar-les en benefici d’aquest.
  • La teràpia es basa en l’ara i es focalitza en la solució i no en el problema, de manera que el que es busca en la psicoteràpia és resoldre la insatisfacció que presenta el client amb el present i el futur.
  • La proposta de Hipnosi Ericksoniana posa l’èmfasi en el positiu, utilitzant tècniques de connotació, reenquadrament i redefinició positiva de la seva experiència vital.

Què s’aconsegueix amb la hipnosi?

  • Aflorar, des de la ment inconscient, els comportaments automàtics que regeixen la nostra vida per facilitar els canvis necessaris i millorar la nostra salut física, emocional i psicològia.
  • Accedir a les capacitats i als recursos necessaris per poder fer front a problemes i situacions de conflicte de la vida, als quals abans no es podia accedir ni utilitzar.
  • Facilitar la vivència de les situacions imaginades i la capacitat creativa del subjecte, per a la recerca de solucions alternatives a conflictes reals.
  • Facilitar l’anàlisi i la implicació emocional del subjecte respecte les situacions imaginades per aquest, de manera que es facilita la resolució del conflicte.

A qui va dirigida?

Va dirigida a qualsevol persona valorant en cada moment les seves circumstàncies i capacitats individuals.

En tot cas, es deure prendre precaució en persones que exhibeixen símptomes actius de conducta suïcida, condicions psicòtiques, problemes amb alcohol o altres drogues, personalitats tipus límit i altres condicions que manifesten dependència extrema i labilitat (Crasilneck & Hall, 1985). Així mateix, l’ús de l’hipnoanálisis està desaconsellat en casos de depressió profunda o ideació autolítica clara (Societat Britànica de Psicologia, 2001).

Els beneficis de la Hipnosi

Si estàs interessat/da en conèixer els beneficis de la Hipnosi, posa't en contacte amb nosaltres.

Contacta amb la teva psicòloga SheN

o també pots contactar amb nosaltres:

699 239 177

699 239 177

info@terapiashen.com