Intel·ligència emocional
Aprendrem a prendre consciència de les nostres emocions

L’educació emocional és un procés mitjançant el qual aprenem a prendre consciència de les nostres emocions i a saber gestionar-les correctament i així aconseguir el nostre benestar i el del nostre entorn. Tot això sota els principis ètics i valors humans, de respecte i d’amor.

La intel·ligència emocional és la capacitat de reconèixer els nostres propis sentiments i els dels altres, de motivar-nos i de manejar adequadament les relacions. (Goleman, 1995).

A través de l’educació emocional busquem afavorir el desenvolupament de competències emocionals: consciència emocional, regulació emocional, autonomia emocional, habilitats de vida i socials, així com competències per a la vida i el benestar.

Utilitza metodologies molt diverses com ara, dinàmiques de grup, auto-reflexió, reestructuració cognitiva, jocs, introspecció, relaxació, meditació, coherència cardíaca, focusing, etc.

L’educació emocional va més enllà del “saber”. Tracta de:
‘Saber fer, saber ser, saber estar i saber conviure!

L’educació emocional et permet:

  • Millorar en les teves relacions socials.
  • Millorar en la teva capacitat de resolució de conflictes.
  • Millorar en la teva salut mental.
  • Millorar en la teva salut física.
  • Millorar en múltiples aspectes de la teva vida per aconseguir un major benestar.

Contacta amb el teu terapeuta shen